ZÁKLADNÍ   ORGANIZACE   01/68   ČESKÉHO   SVAZU   OCHRÁNCŮ   PŘÍRODY

O C H R A N A
HERPETOFAUNY
SOCIETAS PROTECTIONIS
H E R P E T O F A U N A E

Jankovcova 47, 170 00 Praha 7 - Holešovice                        

Fotoreportáž z festivalu
„Zpívání o přírodě“ aneb „Cantata ecologica“

Konaného naší organizací
se Základní školou náměstí Interbrigády v Praze 6
jako spolupořadatelem
a se sponzorským příspěvkem
Odboru ochrany prostředí MHMP a ÚMČ Praha 6
dne 14. dubna 2007

Programu se zúčastnila se svými dílky školní mládež z Čech i Slovenska. Přihlášení účastníci ze Základní školy Slano v Chorvatské Dalmácii bohužel nakonec odvolali svoji účast a své příspěvky pouze zaslali poštou.

V programu se objevily písničky, básničky, výtvarná díla a dokonce dvě ekologické "minioperetky".

Jako první vystoupili naši "staří" známí - žáci ze základní školy ve slovenské Jasenici se svým zpívaným katalogem slovenské herpetofauny.


Program zahájila skupina ze ZŠ Jasenica

Pro následující kus - třetí, tentokrát slovenský překlad již takřka klasické ochranářské operetky - byla nutná spoluúčast jednoho "člena" naší ZO - užovky Zamenis longissimus, jehož bylo potřeba naaranžovat do "přirozeného" úkrytu pod kůrou.


"Zalez, je tu zlý Haleš!"

Stručný obsah: Alkoholem posílená vesničanka cestou z krčmy potká neškodnou užovku. Dříve než se jí ji podaří umlátit klackem, objeví se mladá ochránkyně přírody, která poučí vesničanku o neškodnosti a užitečnosti dotyčného zvířátka.


"Hadi nejsou nebezpeční, naopak jsou užiteční..."

Osvěta se setká s nečekaným úspěchem - vesničanka nejen že hada neumlátí, ale dokonce se rozhodne vstoupit do dobrovolného svazu ochránců přírody.


Poučená vesničanka se svými novými přáteli z řad mladých ochranářů

Produkci ZŠ Jasenica ukončila píseň s líbivou melodií, opěvující krásy slovenské přírody. Všechna tři dílka s dětmi nacvičila naše dlouholetá spolupracovnice a členka Slovenského zväzu ochráncov prírody a krajiny paní učitelka Anna Cehelská (roz. Maňúchová).


Paní učitelka Cehelská

Po shlédnutí operetky ztratilo publikum veškeré zbytky ostychu a naši rozmazlovací hadíci byli na roztrhání...


Seznamováni publika s našimi chovanci

Druhou ze zmiňovaných ekooperetek předvedly děti ze ZŠ Velké Přílepy. Téma bylo veskrze aktuální - televizní zpravodajský šot o dopravní nehodě s následným znečištěním přírody ropnými látkami a jeho nečekaných následcích.


Záběry z televizního zpravodajství "TV Velké Přílepy"

Jako zástupkyně přírodních národů se svým proslovem zúčastnila i naše dlouhodobá zaoceánská spolupracovnice z nejmenovaného indiánského kmene, moudrá náčelnice Ta, jež mluví s hady.


Náčelnice Ta, jež mluví s hady

Kromě dalších hraných a zpívaných dílek byla součástí festiválku i prezentace nepřeberného množství prací výtvarných a literárních, kterou si publikum mělo možnost prohlédnout v pauzách mezi představeními.

Na závěr akce Ta, jež mluví s hady (občanským jménem Lucie Schürerová) pronesla slavnostní řeč a rozdělila ceny.


Účinkující poslouchají závěrečný projev naší indiánské kolegyně


Závěrečné rozdílení cen


A nakonec sladká odměna...

Závěrem bychom chtěli poděkovat Odboru ochrany prostředí MHMP za poskytnutí sponzorského příspěvku, ředitelství Základní školy náměstí Interbrigády v Praze 6 za poskytnutí prostor pro konání akce, ale i paním kuchařkám za zajištění chutného občerstvení a všem zúčastněným za jejich vystoupení, zaslané příspěvky či prodporu účinkujícím.


nahoru© PM 2007