ZÁKLADNÍ   ORGANIZACE   01/68   ČESKÉHO   SVAZU   OCHRÁNCŮ   PŘÍRODY

O C H R A N A
HERPETOFAUNY
SOCIETAS PROTECTIONIS
H E R P E T O F A U N A E

Jankovcova 47, 170 00 Praha 7 - Holešovice                        

HalešVIDEOSTUDIO „POZNEJ A CHRAŇ" Haleš

HalešNabídka programů a služeb videostudiaHaleš

Videostudio ČSOP „POZNEJ A CHRAŇ“ nabízí videoprogramy vhodné i jako výukové pomůcky pro školská a osvětová zařízení na disku DVD-R

 1. POZNEJ A CHRAŇ NAŠE PLAZY - habitus, ekologie, rozšíření, ohrožení, právní ochrana. Pojednány jsou všechny u nás žijící druhy, zmíněna je i fauna Slovenska. Nabízíme i verzi ve slovenském znění, pro základní školy dodáme dětskou verzi. Závěr: Cantata herpetologica (dozvíte se jak to bylo doopravdy s tím drakem a princeznou ...). Ukázky zde, celé video zde.
 2. PLAZI PRAHY A JEJICH OCHRANA – od poznání k ochraně posledních refugií sedmi druhů pražských plazů.
 3. PLAZI STŘEDNÍ EVROPY A BALKÁNU - nejbližší cíl cestování za sluncem je Balkán, kde je možné potkat řadu pozoruhodných a leckdy zbytečně obávaných druhů. Přehled druhů, zajímavosti z jejich života, zmíněny i pověry, šířené místními obyvateli. Závěr: Gaudium herpetologicum Ukázky zde, celé video zde
 4. AESKULAPŮV HAD - studie o původu, situaci a perspektivách jediného naleziště tohoto symbolu lékařství v Čechách; aplikace různých metod aktivní ochrany kriticky ohroženého druhu. Ukázky zde, celé video zde.
 5. ZÁCHRANA ŽELVY KASPICKÉ V DALMÁCII - náš příspěvek mezinárodní spolupráci, metodika. Ukázky zde, celé video zde.
 6. SOPEČNÁ ČINNOST s přílohou ZATMĚNÍ SLUNCE - původ a projevy sopečné aktivity, ukázky základních vulkanických a postvulkanických jevů (fumaroly,erupce, efuze...), i následků (Pompeje). Pronikání života (sukcese). Kalabrijský a vulkanický muzikál. Na závěr je připojena reportáž z natáčení zatmění Slunce 11.8.1999 v Maďarsku, výklad. Ukázky zde., celé video zde
 7. KRASOVÉ JEVY - proč a jak vznikají, výčet (škrapy, závrty, ponorné toky, jeskyně, propasti...); život v podzemí, ochrana krasu. Závěr: speleologická hymna. Ukázky zde, celé video zde.
 8. PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI CHORVATSKA - videoprůvodce po národních parcích a dalších přírodních hodnotách nejnavštěvovanější zahraniční země. Ukázky zde, celé video zde
 9. NÁRODNÍ PARKY A PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI ČERNÉ HORY - podobně jako č. 8. Ukázky zde, celé video zde.
 10. CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ DIVOKÁ ŠÁRKA - videoprůvodce krajinou, flórou a faunou tohoto pražského chráněného území.Ukázky zde.
 11. CANTATA ECOLOGICA - hudební zpráva o vývoji prostředí ve druhé polovině minulého století. Ukázky zde.
 12. TERARISTIKA – instruktáž pro začínající chovatele Ukázky zde, celé video zde.
 13. ARTEDUKACE – využití kulturních a emotivních prostředků pro ekovýchovu Ukázky zde.
 14. EXTRÉMNÍ BIOMY - Tropický prales a Korálový útes (vlastnosti a hodnoty společenstev s nejvyšší biodiverzitou) Příroda pouští (adaptace života na nepříznivé podmínky, desertifikace). Celé video zde.
 15. OHROŽENÁ PŘÍRODA INDONÉSIE - a náš příspěvek ochraně mořských želv
 16. ZÁCHRANA DĚTÍ Z VÁLEČNÉ JUGOSLÁVIE
 17. NAŠE EKOCENTRUM - novoroční pozdrav, hymna, skřítkové a jiná překvapení
 18. JAK BÝVALO ZA SVATOPLUKA ČECHA A CO DNEŠNÍ ČECH?
 19. VIDEOSKOPIČINY - celé video zde

Nabídka videostudia je k dispozici i
ke stažení ve formátu *.pdf

Jsme přesvědčeni, že zvláště nadaná a kreativní mládež potřebuje více možností rozvíjet svou osobnost a nadání. Proto se i my snažíme připravovat kvalitní programy, ve kterých mládež může uplatňovat vlastní invenci, případně ji využívat na pomoc ohrožené přírodě.

Hledáme mladé talenty v oblasti hudební a dramatické tvorby pro naše videostudio „Poznej a chraň", které za poměrně krátkou dobu své činnosti vydalo již řadu programů o přírodě, používaných především jako výukové pomůcky ve školských, zájmových a jiných zařízeních. V současné době připravuje také videoprogramy tematicky zaměřené na uměleckou tvorbu v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, vlivu devastace krajiny na životní styl člověka,vize a východiska do budoucnosti...

Pokud na něco hraješ, zpíváš nebo sám skládáš, ozvi se!

(Podrobnější informace o projektu zobrazíte kliknutím sem)

Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš
nahoru
Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš Haleš© PM 2007