OSNOVNA   ORGANIZACIJA   01/68   ČEŠKOG   SAVEZA   ZAŠTITARA   PRIRODE

Z A Š T I T A
HERPETOFAUNE
SOCIETAS PROTECTIONIS
H E R P E T O F A U N A E

Jankovcova 47, 170 00 Praha 7 - Holešovice, Češka                        

Fotoreportaža iz natječajnog festivalau omladine „Pjevanje za prirodu“ ili „Cantata Ecologica“

Koji se ostvario u Pragu 14. travnja 2007

U programu je učestvovala omladina iz Češke i Slovačke. Prijavljeni učestnici iz Osnovne škole Slano u dalmaciji nisu na žalost mogli doći, već su svoja djela samo poslali poštom.

U programu su se pojavile pijesme, stihovi, slike i dapače dvije ekološke "minioperetice".

Kao prvi su se prezetovali naši "stari" poznati - učenici osnovne škole u slovačkoj Jasenici sa svojim pjevanim katalogom slovačke herpetofaune.


Program je otvorila grupa iz OŠ Jasenica

Za slijedeći djelo - već treći, ovaj out slovački prijevod gotovo klasične zaštitarske operetice - je bila potrebna suradnja jednog "člana" naše osnovne organizacije - zmije Zamenis longissimus, koju je bilo potrebno pripitomiti i smjestiti u "prirodno" skrovište.


"Zalazi, tu je zli Halešić!"

Sadržaj ukratko: Alkoholom pojačana seljačka cestom iz konobe vidi bezazlenu zmiju. Prije nego uspije ubiti je štapom, pojavi se mlada zaštitarka prirode, koja je objasni, da životinja nije opasna, ali naprotiv veoma korisna.


"Lijepe zmije, fine zmije, korisne su zmije..."

Prosveta ima jak uspijeh - seljanka ne samo da zmiju ne ubije, ali dapače riješi postati članicom dobrovolnog društva zaštitara prirode.


Poučena seljanka sa svojim novim prijatelima - zaštitarima

Produkciju OŠ Jasenica savršila je pjesma sa lijepom melodijom i tekstom o ljepotama slovačke proride. Sva tri djela je s djecom pripremila naša dugogodišna prijateljica i članka Slovačkog saveza zaštitara prirode i krajolika, gospođa učiteljica Anna Cehelská (rođ. Maňúchová).


Gospođa učiteljica Cehelská

Poslije toga, što su vidjeli, kako je seljačka umjesto alkohola počela voljeti zmije, svi su htjeli gladiti naše lijepe i pitome zmijice...


Učestnici sa našim pitomcima

Drugu opereticu su u svom programu imala djeca iz OŠ Velké Přílepy. Tema je bila aktualna - emisisja TV vijesti o prometnoj nesreći s posledicom onečišćenja prirode kemijskim sredstvama.


Vijesti "TV Velké Přílepy"

Kao zastupnik prirodnih naroda je sa svojim govorom učestvovala također naša dugogodišna suradnjica iz nenapomenutog indijanskog kmena, načalnica Ona, koja govori s zmijama.


Načalnica Ona, koja govori sa zmijama

Osim drugih glumenih i pjevanih djela je bila diom festivala također prezentacija slika i literarnih djela, koje su gledatelji mogli vidjeti u pauzama.

Na kraj akcije je Ona, koja govori sa zmijama (građanskim imenom Lucie Schürerová) rekla nekoliko veštih riječi i podjelila je cijene..


Učestnici slušaju našu indijansku prijateljicu


Savršajno podjelenje cijena


I na kraj nešto slatko...
© talpa 2007   

gore© PM 2007