ZÁKLADNÍ   ORGANIZACE   01/68   ČESKÉHO   SVAZU   OCHRÁNCŮ   PŘÍRODY

O C H R A N A
HERPETOFAUNY
SOCIETAS PROTECTIONIS
H E R P E T O F A U N A E

Jankovcova 47, 170 00 Praha 7 - Holešovice                        English          Hrvatski

Motto:

Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les, tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes...

...z křišťálové studánky se stala toxikola, ptáci, laně nechodí sem, nedá se to pít,

místo stromů zelených tu stojí torza holá a z elektráren popílek mi kali slunce svit...

(písňová parafráze na motiv známé básně J. V. Sládka, autor: RNDr. J. Paukert)
Haleš Pár slov o nás...Haleš

Základní organizace 01/68 Českého svazu ochránců přírody byla zaměřena původně na ochranu herpetofauny, ale její činnost se postupně rozšířila i na další aktivity.

Zřídila videostudio "Poznej a chraň", které vydává výukové programy o ochraně přírody.

Zajišťuje soustavné sledování kriticky ohroženého druhu užovka stromová (Aeskulapova) na jediné izolované lokalitě v Čechách a provádí management jeho genofondové plochy, vyhlášené jako chráněné území z její iniciativy.

Na území Prahy zajišťuje dlouhodobě management nejcennějšího chráněného území Divoká Šárka.

Provádí záchranné transfery herpetofauny z lokalit odsouzených k zániku např. kvůli stavební činnosti.

Organizuje terénní akce na pomoc ohroženým druhům u nás i v zahraničí, zvláště na Slovensku a v Chorvatsku, kde byla naše činnost několikrát oceněna čestným uznáním Ústavu pro ochranu přírody, Chorvatské přírodovědné společnosti a sekce Mladi čuvari prirode.

V současné době zde podle našeho projektu a ve spolupráci s Přírodovědným muzeem Chorvatska a sdružením pro ochranu a studium herpetofauny Hyla probíhá program záchrany kriticky ohroženého nejvzácnějšího druhu zdejších plazů - želvy Mauremys rivulata.

S Chorvatskem spolupracujeme i v oblasti tvorby výukových videoprogramů o přírodě a společných akcí mládeže (např. ochranářský festival „Cantata ecologica", výstavy, demonstrativní vypouštění želv dovezených turisty z Chorvatska - Akce Testudo..).

Roku 1997 zřídila ZO 01/68 v Praze 8 Ekocentrum "Poznáním k ochraně" s biostaničkou a stejnojmenný oddíl mladých ochránců přírody (MOP). Pro tento účel byl adaptován objekt na křižovatce Kokořínské s Květnovou. V současné době pořádáme schůzky po celý školní rok každou středu od 15:30 do 17:00. Oddíl funguje i díky podpoře MČ Praha 8 a ÚMČ Ďáblice, jakož i CDM ČSOP.

Vyvíjíme rovněž bohatou výstavní, publikační a přednáškovou činnost u nás i v zahraničí.

Chovná stanice při naší organizaci pravidelně rozmnožuje a příležitostně nabízí levně k prodeji různé druhy hadů vhodné i pro začínající chovatele, jako např. korálovky Lampropeltis triangulum sinaloae, užovky Pantherophis guttatus (dříve Elaphe guttata) či Orthriophis taeniurus (dříve Elaphe taeniura). Podrobnosti - viz Kontakty.© PM 2007