ZÁKLADNÍ   ORGANIZACE   01/68   ČESKÉHO   SVAZU   OCHRÁNCŮ   PŘÍRODY

O C H R A N A
HERPETOFAUNY
SOCIETAS PROTECTIONIS
H E R P E T O F A U N A E

Jankovcova 47, 170 00 Praha 7 - Holešovice                        

Pojďte s námi vytvořit videomuzikál o přírodě a potřebě její ochrany, vážně i vesele!

Český svaz ochránců přírody, ZO 01/68, hledá mladé zpěváky a hráče na přenosné hudební nástroje, případně celé hudební skupiny, ke spolupráci s videostudiem „Poznej a chraň“ při vytváření chystaného videomuzikálu

„Cantata pro Natura“

Zájemci ochotní přispět svým zpěvem, případně hrou, našemu snažení,
jsou vítáni na adrese

ČSOP, Jankovcova 47, 170 00 Praha 7,
stab.: 220 803 645, mob.: 731 321 734

E-mail: jiri.hales@volny.cz

- ozvěte se, rádi Vám sdělíme veškeré podrobnosti


nahoru© PM 2007