ZÁKLADNÍ   ORGANIZACE   01/68   ČESKÉHO   SVAZU   OCHRÁNCŮ   PŘÍRODY

O C H R A N A
HERPETOFAUNY
SOCIETAS PROTECTIONIS
H E R P E T O F A U N A E

Jankovcova 47, 170 00 Praha 7 - Holešovice                        

Ekocentrum Poznáním k ochraně

Roku 1997 zřídila ZO 01/68 v Praze 8 Ekocentrum "Poznáním k ochraně" s biostaničkou a stejnojmenný kolektiv MOP. Pro tento účel byl adaptován objekt na křižovatce Kokořínské s Květnovou. Po stagnaci od roku 2011 způsobené odchodem posledního lektora se v roce 2013 ekovýchova v tomto objektu obnovuje.

Adresa ekocentra: Kokořínská 2/58, Praha 8, 182 00

nahoru© PM 2007