ZÁKLADNÍ   ORGANIZACE   01/68   ČESKÉHO   SVAZU   OCHRÁNCŮ   PŘÍRODY

O C H R A N A
HERPETOFAUNY
SOCIETAS PROTECTIONIS
H E R P E T O F A U N A E

Jankovcova 47, 170 00 Praha 7 - Holešovice                        

ODDÍL MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

  oMOP-AKTUALITY        LEKTOŘI        INFORMACE PRO ZÁJEMCE

Cílem činnosti oddílu mladých ochránců přírody je především představit dětem jedinečnost a rozmanitost života na planetě Zemi, dlouhou a svízelnou historii jeho vývoje, střídání období rozvoje a rozmanitosti s obdobími vymírání organismů a možnosti zpomalit současný pokles druhové rozmanitosti.

Děti jsou prostřednictvím her a soutěží v klubovně a jejím okoli i projekcí filmů a prezentací seznamovány s aktuálními problémy, jimž současný přírodní svět musí čelit. Jsou vychovávány ke způsobu života, který omezí jejich negativní vliv na životní prostředí, a je v nich podněcován zájem o aktivní ochranu přírody.

Vedle tematicky zaměřeného programu pravidelných schůzek (viz informace pro zájemce ) v klubovně a biostanici k tomu účelu slouží i jednodenní a vícedenní putovní akce pořádané o některých víkendech.

Nedílnou součástí programu schůzek je péče o živočichy naší biostanice - především plazy a drobné hlodavce.© PM 2007