ZÁKLADNÍ   ORGANIZACE   01/68   ČESKÉHO   SVAZU   OCHRÁNCŮ   PŘÍRODY

O C H R A N A
HERPETOFAUNY
SOCIETAS PROTECTIONIS
H E R P E T O F A U N A E

Jankovcova 47, 170 00 Praha 7 - Holešovice                        

ODDÍL MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

  oMOP-AKTUALITY        LEKTOŘI        INFORMACE PRO ZÁJEMCE

Roku 1997 zřídila ZO 01/68 v Praze 8 Ekocentrum "Poznáním k ochraně" s biostaničkou a stejnojmenný oddíl MOP. Pro tento účel byl adaptován objekt na křižovatce Kokořínské s Květnovou.

Konkrétní cíle aktivit oMOP

Informace pro zájemce o členství

Oddíl je v činnosti po celý rok s výjimkou školních prázdnin. Informace o budoucích výletech členové dostávají nejméně týden předem e-mailem. O případných pomůckách na schůzky budou členové rovněž informováni na předchozí schůzce a e-mailem.

Schůzky členů se konají každou středu od 15:30 do 17:00. Místo zahájení i zakončení schůzek je v objektu Kokořínská 2, nebude-li předem oznámeno jinak.

Zhruba jednou měsíčně jsou o víkendu organizovány krátké jednodenní výlety, vzácněji namísto výletu dvou- nebo trojdenní víkendová akce s přenocováním. Vybraných výletů a akcí se mohou zúčastnit i rodiče členů, případně sourozenci členů v doprovodu rodičů.

Připomínky, návrhy, nápady, podpora a spolupráce rodičů na případném zajištění i organizaci akcí jsou vřele vítány. Předem Vám děkujeme.

Podmínky pro členství:

Odevzdání vyplněné přihlášky (k dostání v ekocentru nebo ke stažení ZDE ).

Zaplacení poplatku 500,- Kč na pololetí. V ceně je zahrnuto 200,- Kč na registraci člena oddílu v ČSOP, zbytek bude využit na nákup vybavení klubovny a materiálu k aktivitám.

Dodání kopie průkazu pojištěnce (pro případ úrazu na výletě) a písemného vyjádření k případným zdravotním problémům člena – např. alergie, astma, prášky k pravidelnému užívání, nevolnost v dopravních prostředcích. V tomto prohlášení by rovněž měly být zmíněny případné potíže psychického rázu – epilepsie, klaustrofobie, závrať, fobie z hlodavců, hadů či z hmyzu aj., nebo obtíže nějakým způsobem znevýhodňující dítě při činnosti v kolektivu (jako např. dyslexie). Tyto informace budou sloužit pouze pro potřeby vedoucích k prevenci potíží a péči o členy se zdravotními problémy, a k optimalizaci programu tak, aby v kolektivu vyhovoval i znevýhodněným členům.

Všechny tyto podmínky by měly být splněny nejpozději 1 měsíc po vstupu nového člena.

nahoru© PM 2007