ZÁKLADNÍ   ORGANIZACE   01/68   ČESKÉHO   SVAZU   OCHRÁNCŮ   PŘÍRODY

O C H R A N A
HERPETOFAUNY
SOCIETAS PROTECTIONIS
H E R P E T O F A U N A E

Jankovcova 47, 170 00 Praha 7 - Holešovice                        

KOLEKTIV MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

  oMOP-AKTUALITY        LEKTOŘI       INFORMACE PRO ZÁJEMCE

Seznam všech osob podílejících se na činnosti oMOP© PM 2007