OSNOVNA   ORGANIZACIJA   01/68   ČEŠKOG   SAVEZA   ZAŠTITARA   PRIRODE

Z A Š T I T A
HERPETOFAUNE
SOCIETAS PROTECTIONIS
H E R P E T O F A U N A E

Jankovcova 47, 170 00 Praha 7 - Holešovice, Češka                        

Obična bjelica (Zamenis longissimus)

English          Češki

Nekoliko riječi o nama

Osnovna organizacija 01/68 Češkog saveza zaštitara prirode bila je najprije specijalizirana samo na zaštitu herpetofaune, ali njezine aktivite su se poslije jako proširile.

U 1984 godini počela je sa projektom bioindikačnog monitoringa životne okoline Praga na kojom od tog vremena radi.

Osnovala je videostudijo "Upoznaj i štiti" koje izdava edukativne programe o zaštiti prirode.

Osigurava intenzivan monitoring kritički ugrožene "aeskulapove zmije" obične bjelice (Zamenis longissimus) na jedinom izolovananom lokalitetu u Češkoj i management njezinih staništa, okoline, životnih uvjeta za preživjelne i umnožavanje, umjetna legla za jaja .

Na području Praga osigurava management najvrijenijeg zaštienog područja Divoká Šárka.

Organizuje terene akcije na pomoć ugroženim vrstama u nas i u inozemstvu, posebno u Slovačkoj i Hrvatskoj kdje je bila nekoliko puta procijenjena priznanjem Zavoda za zaštitu prirode, Hrvatskog prirodoslovnog društva i sekcije Mladi čuvari prirode.

Momentalno tu je na osnovi našeg projekta i u suradnji s Hrvatskim prirodoslovnim muzejem a Hrvatskog Herpetološkog Društva Hyla u tjeku program zaštite kritički ugrožene i rijetke vrtve hrvatskih gmazova Plosnate kornjače - Mauremys rivulata.

S Hrvatskom surađujemo i u proizvodnji naučnih videoprograma o prirodi i zajedničkim akcijama omladine (napr. zaštitarski festival „Cantata ecologica", izložbe, demonstrativan povratak kornjača čančara koje su turisti ilegalno donijeli iz Hrvatske u Češku - Akcija Testudo...).

Članovi osnovne organizacije su instruktori, lektori i stručni savjetnici tjekom svih aktiviteta Ekocentra osnovanog pored OO zbog zaštitarske prosvjete i obrazovanja omladine.

Osim toga vodimo niz izložba, publikacija i predavanja u nas i u inozemstvu.


nahoru© PM 2007