OSNOVNA   ORGANIZACIJA   01/68   ČEŠKOG   SAVEZA   ZAŠTITARA   PRIRODE

Z A Š T I T A
HERPETOFAUNE
SOCIETAS PROTECTIONIS
H E R P E T O F A U N A E

Jankovcova 47, 170 00 Praha 7 - Holešovice, Češka                        

Ekstrakti programa videostudija „Upoznaj i štiti“
češkog saveza zaštitara prirode

Ovo videostudijo se bavi tematikom prirode i njezine zaštite. Za sada imamo 6 gotovih videoprodukta sa hrvatskim komentarom, koji se koriste uglavnom kao uđbena sredstva u školama na DVD,CD(DivX),VHS, digi kazetama:

KRŠKI FENOMENI


Natrag na ponudu videostudija             gore© PM 2007