ZÁKLADNÍ   ORGANIZACE   01/68   ČESKÉHO   SVAZU   OCHRÁNCŮ   PŘÍRODY

O C H R A N A
HERPETOFAUNY
SOCIETAS PROTECTIONIS
H E R P E T O F A U N A E

Jankovcova 47, 170 00 Praha 7 - Holešovice                        

VIDEOSTUDIO „POZNEJ A CHRAŇ"

Informace o projektu...

Naše videostudio je ojedinělým projektem v naší republice. Během svého působení, kromě příležitostných dokumentů a reportáží (např. záchranný transfer dětí ze střediska české menšiny Daruvar v západním Chorvatsku v době vrcholícího válečného ohrožení - použito i v TV), vytvořilo také náročnější videostudie o přírodě a její ochraně, které se dočkaly zájmu širší veřejnosti a nalezly významné uplatnění na základních a středních školách. Produkujeme již řadu hodnotných vzdělávacích a ekologicko-osvětových videoprogramů, které distribuujeme školským, kulturním a jiným zařízením.

Pracujeme v progresivním systému digital, umožňujícím bezztrátové kopírování, členům videoklubu jsou k dispozici 4 kamery. Kamery a jejich příslušenství umožňují snímání pod vodou, s makro-, mikro- a dalekohledovýni adaptéry, potmě v infrasvětle s výkonným infrarteflektorem, polarizovaném světle, atd. Výsledné produkty rozmnožujeme běžně na discích DVD.

Naši studii "Poznej a chraň plazy Chorvatska" odvysílala TV Zagreb v relaci pro školní videotéky, čímž tato došla okamžitého rozšíření po Chorvatsku a Chorvatsko (i Černá Hora) odebírá několik našich tematických studií, které máme v distribuci s chorvatským komentářem ("Krasové jevy", "Národní parky Chorvatska", instruktážní "Teraristika"...)

Nabídku programů zobrazíte kliknutím sem

Ochranářské písně RNDr. J. Paukerta a další písňovou či dramatickou tvorbu využívá naše organizace k emotivnímu působení na tu část veřejnosti, která nereaguje na edukativní a legislativní metody ochranářského působení.


nahoru© PM 2007